Hyundai Test Drive

Folsom Lake Hyundai 38.676774, -121.152638.